Healing

Healing är en överföring av kosmisk kraft eller energi. Det är samma kraft som finns i varje levande individ, men som av olika anledningar kan vara strypt eller påverkad. Människan har för ögat osynliga energiöppningar i sin energikropp s.k. chakran. Helaren balanserar energin i chakrana och försätter det totala energiflödet i en ursprunglig harmoni.

Tekniken utgår ifrån att människan och dess energi är en del av en större verklighet, en större energi.

Helaren är ett redskap för att komma i kontakt med och att låta den gudomliga, större energin flöda in i mottagaren. Mottagandet av denna energi kan förlösa energiblockeringar i den fysiska kroppen och ge en hjälp till att komma i kontakt med undanträngda traumatiska upplevelser, som kan vara orsaken till en obalans i energiflödet.

Den gudomliga energin kan hjälpa mottagaren att hela gamla trauman och få mottagaren att känna sig mer i harmoni, balans och kontakt med sig själv.

Aita är certifierad healer av L I F E Energy (Life Is For Ever).

 

 Skiftet

Antologi med kärleksfull och etisk kompass

Har vi kunnat ana vår djupare mening med livet, eller är vi fortfarande alldeles för blinda för att se våra möjligheter? Finns det högre syften med de världsomspännande förändringar som sker på jorden just nu? Det globala skiftet påverkar oss alla och får många av oss att tänka om och tänka bortom våra vanligaste tankemönster. Kanske finns det djupare principer som nu pockar på vår uppmärksamhet? Tänk om allting lättar om vi bara överlämnar oss åt vår inre, mer hjärtliga intelligens och dess outforskade sfär?

Tretton författare delar i denna antologi med sig av sina iakttagelser, erfarenheter, insikter och framtidshopp, efter, under och inför skiften i livet. Genom berättelserna får vi följa och lära känna uråldrig visdom, naturliga, inre egenskaper och framtida ljuspunkter, och se den nytta och glädje de tillför i dessa omtumlande tider. Författarna tar oss med på både vardagsnära och hisnande resor som kanske kan ge oss en vink om vilka vi är – under och efter ett skifte.

Medverkande författare: Aita Päts, Ana Kuni, Anette Andersson, Annika Andebark, Caroline Lifvenforth, Greta Bro, Lillemor Groth, Lina Lanestrand, Maria Gabriella Lücke, Nanna Aida Svendsen, Susanne Andersson, Ylva Wegler och Yvonne Frank Månsson. .

Cover artist: Linnea Frank

Beställ boken genom att skicka ett email till aita@naturligtvis.org med ditt namn och adress. Betalning 250 kr + porto 60 kr = 310 kr genom swish till 070 4244007.


Från Utbränd Till Upplyst

Du kan även beställa boken direkt från Aita genom att skicka ett email till aita@naturligtvis.org med ditt namn och adress. Betalning 190 kr + porto 60 kr = 250 kr genom swish till 070 4244007.


Kontaktinformation

Aita Päts
Rydebacke 19
43895 Hällingsjö
Tel: 070-4244007
aita@DONOTINCLUDEaitapats.se