Hypnoterapi

Aita är certifierad hypnoterapeut av The American Board of Hypnotherapy.

Hypnoterapi är ett naturligt och effektivt redskap för att möjliggöra för det undermedvetna sinnet att själv skapa nya alternativ till förhållningssätt, känslor och reaktioner.

De flesta människor styrs till ca 95% av det undermedvetna sinnet och endast till ca 5 % av det medvetna och det kan vara svårt att utan redskap och på egen hand åstadkomma de nya alternativ som kan hjälpa individen att fungera på ett mer tillfredsställande sätt.

Metoden utgår ifrån att varje individ redan har allt som behövs för en transformation.

Under sessionen försätts klienten i trance (djup avslappning) då det kan bli möjligt för terapeuten att kommunicera och vägleda det då mer öppna undermedvetna sinnet genom att använda sig av förslag till förändring.

Hypnoterapi kan användas till att förändra det mesta; förlösa blockerade känslor, förbättra eller förändra ett beteende, bli bättre på något, rökavvänjning, ätstörnigar, insomningsproblem, förbättring av självkänsla etc.

Ingen kan bli hypnotiserad mot sin vilja och även under en trance kan klienten vägra att ta emot givna förslag om de inte är passande.

 Skiftet

Antologi med kärleksfull och etisk kompass

Har vi kunnat ana vår djupare mening med livet, eller är vi fortfarande alldeles för blinda för att se våra möjligheter? Finns det högre syften med de världsomspännande förändringar som sker på jorden just nu? Det globala skiftet påverkar oss alla och får många av oss att tänka om och tänka bortom våra vanligaste tankemönster. Kanske finns det djupare principer som nu pockar på vår uppmärksamhet? Tänk om allting lättar om vi bara överlämnar oss åt vår inre, mer hjärtliga intelligens och dess outforskade sfär?

Tretton författare delar i denna antologi med sig av sina iakttagelser, erfarenheter, insikter och framtidshopp, efter, under och inför skiften i livet. Genom berättelserna får vi följa och lära känna uråldrig visdom, naturliga, inre egenskaper och framtida ljuspunkter, och se den nytta och glädje de tillför i dessa omtumlande tider. Författarna tar oss med på både vardagsnära och hisnande resor som kanske kan ge oss en vink om vilka vi är – under och efter ett skifte.

Medverkande författare: Aita Päts, Ana Kuni, Anette Andersson, Annika Andebark, Caroline Lifvenforth, Greta Bro, Lillemor Groth, Lina Lanestrand, Maria Gabriella Lücke, Nanna Aida Svendsen, Susanne Andersson, Ylva Wegler och Yvonne Frank Månsson. .

Cover artist: Linnea Frank

Beställ boken genom att skicka ett email till aita@naturligtvis.org med ditt namn och adress. Betalning 250 kr + porto 60 kr = 310 kr genom swish till 070 4244007.


Från Utbränd Till Upplyst

Du kan även beställa boken direkt från Aita genom att skicka ett email till aita@naturligtvis.org med ditt namn och adress. Betalning 190 kr + porto 60 kr = 250 kr genom swish till 070 4244007.


Kontaktinformation

Aita Päts
Rydebacke 19
43895 Hällingsjö
Tel: 070-4244007
aita@DONOTINCLUDEaitapats.se