Samtal och utveckling

Samtal och utveckling kan tidsbeställas för en session om 1½ timme. Sessionen är vanligtvis öppen, d.v.s. med ej förutbestämt innehåll. Det är intuition, klientens behov samt den gemensamma energin som får avgöra förloppet.

Utvecklingen består i att öppna upp sinnet för nya möjligheter och lösningar, att våga tänka på ett nytt sätt och att vara kreativ.

 

 

Inre dialog

En inre dialog kan klienten föra med sig själv med hjälp av terapeuten eller vid behov som en tvåvägskommunikation med terapeuten. Terapeuten kan hjälpa klienten via olika tekniker att finna svaren på de aktuella frågorna inom sig själv, där alla svar redan finns.

Vi söker ofta svaren utanför oss själva, eftersom vi blivit formade från tidig barndom av normer och attityder till att fungera efter omgivningens krav och förväntningar.

Vi glömmer av vårt eget sanna jag och stängs ute från det genom omgivningens påtryckningar. Den inre kärnan finns dock alltid kvar hos var och en av oss.

En terapeut kan med olika metoder hjälpa klienten att återskapa kontakten med den inre kärnan för att möjliggöra ett liv i större sanning och harmoni.

En session tar 1-1½ timme och anpassas helt till klientens individuella behov.

 

 Skiftet

Antologi med kärleksfull och etisk kompass

Har vi kunnat ana vår djupare mening med livet, eller är vi fortfarande alldeles för blinda för att se våra möjligheter? Finns det högre syften med de världsomspännande förändringar som sker på jorden just nu? Det globala skiftet påverkar oss alla och får många av oss att tänka om och tänka bortom våra vanligaste tankemönster. Kanske finns det djupare principer som nu pockar på vår uppmärksamhet? Tänk om allting lättar om vi bara överlämnar oss åt vår inre, mer hjärtliga intelligens och dess outforskade sfär?

Tretton författare delar i denna antologi med sig av sina iakttagelser, erfarenheter, insikter och framtidshopp, efter, under och inför skiften i livet. Genom berättelserna får vi följa och lära känna uråldrig visdom, naturliga, inre egenskaper och framtida ljuspunkter, och se den nytta och glädje de tillför i dessa omtumlande tider. Författarna tar oss med på både vardagsnära och hisnande resor som kanske kan ge oss en vink om vilka vi är – under och efter ett skifte.

Medverkande författare: Aita Päts, Ana Kuni, Anette Andersson, Annika Andebark, Caroline Lifvenforth, Greta Bro, Lillemor Groth, Lina Lanestrand, Maria Gabriella Lücke, Nanna Aida Svendsen, Susanne Andersson, Ylva Wegler och Yvonne Frank Månsson. .

Cover artist: Linnea Frank

Beställ boken genom att skicka ett email till aita@naturligtvis.org med ditt namn och adress. Betalning 250 kr + porto 60 kr = 310 kr genom swish till 070 4244007.


Från Utbränd Till Upplyst

Du kan även beställa boken direkt från Aita genom att skicka ett email till aita@naturligtvis.org med ditt namn och adress. Betalning 190 kr + porto 60 kr = 250 kr genom swish till 070 4244007.


Kontaktinformation

Aita Päts
Rydebacke 19
43895 Hällingsjö
Tel: 070-4244007
aita@DONOTINCLUDEaitapats.se